İnsan Kaynakları

Anasayfa » İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikasıİnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Stratejik Amacımız; Karlı büyüme ve genişleme sürecine odaklı, ortak hedeflere ulaşacak niteliklere sahip, firmasıyla bütünleşmiş, katılım gösterebilen, gelişime ve değişime açık, kaliteden ödün vermeyen, sadık ve mutlu çalışanlara sahip olmak suretiyle verimliliği artırmak ve bu amaca hizmet edecek sistemler kurmaktır.

Politikamızın temel hedefi; Şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve aynı zamanda rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve  bunun yanında yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Bu kapsamda insan kaynakları yönetiminde, Şirket faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kalitede insan gücünün işe alınması ve bununla birlikte başarının devamını sürdürmek adına; Çalışanların motivasyonunun sağlanması, çalışanların mali ve sosyal haklarının devamlı olarak iyileştirilmesi, adil ve profesyonel bir çalışma ortamının yaratılması ve bunun yanında personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesine ilişkin gerekli desteğin sağlanması hedeflenmektedir.

Günümüzde gerek iş yaşamı gerekse teknoloji baş döndürücü bir hızla değişmektedir.

Şirketlerin rakiplerine olan üstünlükleri insan kaynaklarının niteliklerine daha bağımlı bir hale gelmiş; Bu nedenle İnsan Kaynakları yönetimi daha stratejik olmaya, daha bütünsel bir bakış getirmeye, değişime uyum sağlamaya ve bununla birlikte değişimi yönlendirme gibi sorumlukları üstlenmeye başlamıştır.

İnsan Kaynaklarıİnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

 • Şirketimiz insan kaynaklarının yönetiminde proaktif ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olmak; Şirketin bütün birimleri ile işbirliği içinde olma, başarıyı temel alan, adil bir çalışma biçimi benimsenmiştir. Tüm bu süreçlerde yönetimimiz yenilikçilik ve yaratıcılığı desteklemektedir.
 • Şirket bünyesinde; seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve yan hakların yönetimi, eğitim, geliştirme ve bununla birlikte çalışanlar ile iletişim gibi uygulamalarını yürütürken; saygı ve eşitlik temel değerdir.
 • Şirket faaliyetlerinde verimliliği ve iş yaşamının niteliğini yükseltmeyi amaçlayan yönetimi; Nitelikli, kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu, alanında uzman, gelişime açık ve bunun yanında potansiyeli yüksek adaylar arasından; “doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi” prensibi çerçevesinde seçme ve yerleştirme faaliyetlerini; Irk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirmektedir.
 • Kendi işine değer katmayı hedefleyen çalışanlarımız, yönetiminin desteğini yanlarına alarak; Yöneticileri ile birlikte kendilerini konumlandırır, geliştirir ve aynı zamanda kariyer hedeflerini yönetirler. Şirketimiz için “Her Çalışanımız Geleceğin Lideri” dir. Yönetimi ise bu yolculukta tüm “Çalışanlarımızın” yol arkadaşıdır.
 • Yönetimi Politikamızın etkin şekilde uygulanabilmesi için; Tüm yöneticilerimizin birer “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olması gerektiğini temel felsefe olarak benimsemiş bulunmaktayız.

İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları

Bu nedenle, Sürekli eğitim ve toplantılar düzenleyerek; önemli bilgi ve yetkinlikleri departman yöneticileri ile paylaşmaktayız.

Son olarak; Bireysel Başarıyı değil; Kurumsal Başarıyı hedeflemekteyiz.

Hedeflerimize de ancak; Bilgili , deneyimli, mesleğini seven, hizmet odaklı düşünen çalışanlar ile ulaşacağımıza inanıyoruz.

Eğitim, Performans Değerleme ve Kariyer Planlama çalışmalarımız ile; Çalışanlarımızın iş gelişimine ve aynı zamanda motivasyonuna katkı sağlamak üzere;

Personelimize sadece bir çalışan olarak değil; Aynı zamanda sosyal bir unsur bakış açısıyla yönelerek, tercih edilen işveren olma yolunda ilerlemekteyiz.

Siz de bu yolu bizimle paylaşmak istiyorsanız ;


  Ad Soyad*


  Doğum Tarihi*


  Doğum Yeri*


  T.C Kimlik No*


  Cinsiyet*


  Medeni Hal*


  Ehliyet (Tarih ve Sınıf)


  Askerlik Durumu*


  Telefon Numarası


  Cep Telefonu*


  E-mail Adresi*


  Kan Grubunuz


  Ev Adresi*

  Öğrenim Durumu ve Mesleki Bilgiler


  Öğrenim durumunuz


  En son bitirdiğiniz okulun adı


  Mesleğiniz


  Bildiğiniz yabancı diller


  Çalışmak istediğiniz bölüm


  Başlayabileceğiniz tarih

  İş Deneyimleriniz


  En son işyerinin adı


  Göreviniz


  Brüt Ücret


  Çalışma Dönemi


  Ayrılış Nedeni

  Hakkınızda Bilgi Alabileceğimiz Kişiler


  Adı ve Soyadı


  Telefonu


  Görevi


  Yakınlığınız


  Adresi